Upravljanje korporativnim fINAncijama  |  predavači

Predavači

Mihaela Borčić

Magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Analiza i poslovno planiranje gdje je po završetku studija radila kao vanjski suradnik te predavala na kolegijima Poslovne financije i Investicijska analiza. Višegodišnje iskustvo unutar INA i MOL Grupe na poslovima upravljanja vanjskim i intragrupnim financiranjem, analize strukture kapitala, dividendnog kapaciteta, kreditnog ratinga, kompleksnim M&A transakcijama, itd. Trenutno na poziciji Direktorice Riznice INA d.d. 

Lina Šetek Patkó 

Diplomirala poslovno upravljanje na Schiller International University u Heidelbergu te magistrirala međunarodno poslovanje na London School of Business and Finance. Više od deset godina iskustva u korporativnim financijama, na različitim pozicijama u INA i MOL Grupi. Trenutno Direktorica upravljanja novčanim sredstvima u INA Grupi, odjela zaduženog za planiranje novčanog toka i rukovođenje novčanim sredstvima, kratkoročno financiranje te trgovanje na financijskim tržištima (devizno, novčano i robno). 

Ivana Zoričić  

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Višegodišnje iskustvo u bankarskom sektoru te korporativnoj riznici, trenutno dio tima Riznice INA d.d. zaduženog za pregovaranje i osiguravanje financiranja za kompanije INA Grupe iz vanjskih izvora kao što banke, investitori i sl. Aktivno sudjelovala u prvom izdanju obveznica za INA, d.d. u 2021. te brojnim transakcijama vezanih uz kreditiranje. 

Mladen Marčić 

Završio MSc studij financija u Canterburyju, Engleskoj. Deset godina iskustva u korporativnoj riznici na poslovima upravljanja novčanim sredstvima, ugovaranju kratkoročnog i dugoročnog financiranja. Aktivno sudjelovao u prvom izdanju obveznica za INA, d.d. u 2021. godini. 

Doris Hodak

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Svoj karijerni put započela je u Ini 2010. godine kao pripravnik, te je tokom godina radila na raznim funkcijama unutar Riznice INA, d.d. Godinu dana provela je radeći u MOL HQ u Budimpešti gdje je stekla mnoga iskustva rada u internacionalnom okruženju. Od 2020. godine je na poziciji Direktorice upravljanja kreditnim rizicima te zajedno sa svojim timom izvršava glavne aktivnosti upravljanja kreditnim rizicima kupaca za cijeli portfelj INA Grupe.