Upravljanje korporativnim fINAncijama  |  prijava

Prijava stručnog skupa

Kako biste prijavili svoje sudjelovanje na stručnom skupu potrebno je popuniti upitnik u nastavku te priložiti životopis.

Upitnik je moguće popuniti samo jednom. Za popunjavanje upitnika za studente Ekonomskog fakulteta - Zagreb potreban je valjani AAI identitet (xxxxx@net.efzg.hr)*, a prilikom popunjavanja upitnika potrebno je navesti aktualni prosjek ocjena ostvaren u dosadašnjem tijeku studija koji je dostupan na Studomatu. 

Stručni skup je primarno namijenjen studentima 4. i 5. godine sveučilišnog studija Ekonomskog fakulteta - Zagreb, ali su dobrodošli i studenti nižih godina studija koji su zainteresirani za temu stručnog skupa

Posljednji dan zaprimanja prijava je 3.5.2024. Obavijest o prihvaćanju prijave polaznici će dobiti e-mailom 6.5.2024.

U slučaju da tko želi povući svoju prijavu molimo da pošalje e-mail na:  zlovretin@net.efzg.hr  

* U određenim slučajevima prijava (popunjavanje upitnika) je moguće tek ukoliko je prethodno izvršena odjava s privatnog Google računa. Na ovaj problem ukazuje sljedeća obavijest na ekranu: „Trebate dopuštenje. Obrazac mogu pregledati samo korisnici iz organizacije vlasnika. …“.